Menu

Persoonsgebonden budget

ZorgeloosThuis concentreert zich op het bieden van diensten en zorg die u zelf wilt inkopen met het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Persoonsgebonden Budget

Het persoonsgebonden budget is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies doet.

Een persoonsgebonden budget wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de zorgverzekeraars (ZvW)  of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gefinancierd. U kiest zelf uw dienstverleners of een organisatie uit, die in opdracht van u gaat werken.

U maakt afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de dienstverlener voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op deze manier houdt u zelf de regie over uw hulp en heeft u zelf de touwtjes in handen.

Hoe kom ik aan een PGB?

Heeft u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), in uw regio. U heeft geen doorverwijzing van een arts nodig om een indicatie voor zorg of begeleiding aan te vragen. U kunt u dus zelf, rechtstreeks aanmelden. Op de website van het CIZ kunt u het adres vinden van de vestiging bij u in de buurt.

Vervolgens stuurt het CIZ het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor. Zorgkantoren zijn belast met de uitvoering van de WLZ. Op basis van het indicatiebesluit dat is afgegeven door het CIZ neemt het zorgkantoor een beslissing over het budget dat voor u beschikbaar is. Valt uw indicatie onder de WMO, neemt u dan contact op met uw Gemeente.

Binnen het persoonsgebonden budget bestaan er verschillende soorten zorg.

ZorgeloosThuis richt zich op:

Begeleiding individueel; U ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Daarom hebt u begeleiding nodig bij de dingen die u doet.

Persoonlijke verzorging; U hebt hulp nodig bij de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Verpleging; U hebt verpleegkundige zorg nodig zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging, injecties geven, beademing.

Informatie over belangrijke instanties

ZorgeloosThuis kan niet voor u een persoonsgebonden budget aanvragen en biedt geen ondersteuning bij uw PGB-administratie of het beheer daarvan. We kunnen u wel adviseren om een mantezorgmakelaar of onafhankelijk clientondersteuner in te schakelen om u te helpen.

Voor alle informatie over het PGB adviseren wij de site van Per Saldo te raadplegen. Dit is de belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden Budget. Bent u lid van Per Saldo, dan kunt u advies en zo nodig juridische ondersteuning krijgen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Hier vindt u belangrijke informatie over het Persoonsgebonden Budget.

Uw eigen zorgverzekeraar kan u ook helpen aan informatie over het persoonsgebonden budget.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Dan zijn wij u graag van dienst