Menu

Waar staan wij voor?

ZorgeloosThuis staat voor welzijn, zorg en ontspanning in uw eigen vertrouwde omgeving.

Uw wensen en behoeften zijn de basis van onze dienstverlening.

Onze zorg kenmerkt zich door de volgende punten:man geeft hulp

 • Voor al onze cliënten stellen we een eigen team samen die gezamenlijk alle zorgactiviteiten bij u thuis uitvoert. U leert uw team al snel als geen ander kennen en daarmee creëren wij rust en continuïteit.
 • Wij verlenen zorg zoals u dat wilt op een door u zelf gewenst tijdstip.
 • Uw teamleden werken niet op de klok maar hebben de tijd die nodig is voor uw zorg.
 • Het is onvermijdelijk dat ook in een vast team soms mensen wegvallen en dat er nieuwe teamleden worden aangezocht, dit gebeurt bij ZorgeloosThuis altijd in overleg, en inzet in uw team gebeurt altijd via een kennismakingsgesprek. Het is voor ons onbespreekbaar dat er een vreemde zorgverlener zich bij u meldt.
 • Een persoonlijke benadering gebaseerd op vertrouwen en veiligheid is een absolute voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.
 • Voor ons is een afspraak een afspraak, onze zorgverlening is betrouwbaar en wordt samen met u vastgelegd en regelmatig geëvalueerd.
 • ZorgeloosThuis is gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ISO 9001. Elk jaar wordt onze zorgverlening opnieuw beoordeeld en geborgd. Wij willen ons altijd blijven ontwikkelen voor de best mogelijke zorg voor u.
 • Wij werken papierloos en met een elektronisch cliënt dossier waarin alle zorg wordt gerapporteerd. U kunt zelf meelezen in dit dossier of anderen toestemming geven mee te lezen.

Een team voor uzelf

Stel dat u al jaren leeft met lichamelijke beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een CVA of een dwarsleasie. U probeert een zo normaal mogelijk leven te leiden, ondanks uw lichamelijke beperking. U krijgt zorg van de lokale thuiszorgorganisatie, die het moeilijk vindt om uw zorg te verlenen op de momenten die voor u het beste uitkomen of u heeft te maken met veel verschillende zorgverleners waarbij u steeds weer opnieuw moet uitleggen hoe u uw zorg wilt krijgen.

ZorgeloosThuis gaat voor u op zoek naar een klein toegewijd team, dat gezamenlijk alle zorgmomenten die u nodig heeft invult:

 • u wilt graag een keer uitslapen maar uw zorgverlener is niet in staat later te komen?
 • u krijgt gasten en wilt later naar bed dan gebruikelijk?

Met uw eigen team regelt u flexibele tijden en wordt er in gezamenlijk overleg de zorg geregeld. Niet alles kan maar samen is er veel mogelijk en dat is waar wij voor staan.

Mantelzorg

Stel dat uw partner ziek is en zorg nodig heeft. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de ziekte van Alzheimer [dementie]. Als mantelzorger kunt u dan de hele dag in de weer zijn om voor uw partner te zorgen. Opname in een verpleeghuis willen u en uw partner het liefst zo lang mogelijk vermijden. 

Ondanks steun van kinderen, vrienden en buren kan het moeilijk zijn om deze zorg vol te houden. Uw partner vraagt zoveel tijd en aandacht dat u nergens anders meer aan toekomt. Bij ZorgeloosThuis richten wij ons specifiek op mensen die thuis willen blijven wonen, maar daar professionele ondersteuning voor nodig hebben. Er is veel meer mogelijk dan u misschien denkt:

 • Iemand neemt de zorg voor uw partner een paar uur over, zodat u naar een cursus kunt gaan of kunt gaan sporten. Tijdens uw afwezigheid neemt iemand de zorg voor uw partner over, helpt in het huishouden en zorgt dat het eten klaarstaat als u thuiskomt.
 • U woont alleen en nog zelfstandig maar dat valt u steeds zwaarder. U wilt toch graag in uw eigen huis blijven wonen. Samen met u maken we een plan om dit mogelijk te maken.
 • Uw vader of moeder woont nog zelfstandig maar dat wordt steeds moeilijker. Gezamenlijk maken we een plan om uw vader of moeder op verantwoorde wijze zelfstandig te laten wonen en leven. Dat doen we niet alleen met professionele hulpverleners maar ook familieleden en vrienden helpen mee.
 • U bent liever niet meer alleen thuis 's nachts. Wij zorgen ervoor dat er iedere avond iemand bij u kan slapen, zodat u zich veiliger voelt. U geeft zelf aan vanaf welke tijd deze slaapdienst in gaat en hoe laat de medewerker 's morgens weer vertrekt.

Wilt u meer weten?

Graag informeren wij u over de mogelijkheden die ZorgeloosThuis in uw eigen vertrouwde omgeving te bieden heeft. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Wanneer u contact met ons opneemt, kijken we samen met u wat uw wensen zijn. Wij zijn niet op zoek naar deeloplossingen, maar naar een totaal pakket van zorg. 

Alles naar wens, dat is waar wij voor staan!